Alpha Search

Souhlas GDPR

Souhlasím, že bude personální agentura ALPHA SEARCH s.r.o. IČO: 28972031, sídlo Tibetská 806/4, 160 00, Praha 6, jakožto správce, zpracovávat mnou poskytnuté osobní údaje dodané elektronickou cestou, a to v souladu s obecným nařízením o ochraně osobních údajů EU 2016/679. Zpracování osobních údajů bude provádět prostřednictvím svých elektronických systémů.

Souhlasím, aby mě společnost ALPHA SEARCH s.r.o. informovala, když pro mě bude mít vhodnou pracovní pozici. Souhlasím se zpracováním osobních údajů pro účely evidování mé osoby a nabízení pracovních příležitostí ALPHA SEARCH s.r.o. IČO: 28972031, sídlo Tibetská 806/4, 160 00, Praha 6. Souhlas uděluji na dobu 3 let od udělení souhlasu, příp. do odvolání tohoto souhlasu. Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům personální agentury a dále zaměstnavatelům, jejichž nabízená pozice odpovídá mnou hledané práci, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování a na základě mého souhlasu. Souhlas se zpracováním osobních údajů mohu kdykoliv odvolat.