Alpha Search

HR Manager

Popis pozice

Pro významnou a stabilní IT společnost v Praze obsazujeme pozici HR manager. HR Manager má klíčovou roli v řízení lidských zdrojů ve společnosti. Práce bude zahrnovat komplexní péči o zaměstnance od jejich nástupu až po jejich další rozvoj a udržení spokojenosti a motivace v příjemném a férovém pracovním prostředí. V týmu budete pracovat s jednou kolegyní, která je zodpovědná za nábor zaměstnanců. To Vám umožní soustředit se na širší aspekty lidských zdrojů a vytvářet strategie pro jejich efektivní správu. Mezi odpovědnosti na pozici patří:

 • Příprava a realizace onboardingového programu pro nové zaměstnance. Zabezpečení hladkého začlenění nováčků do firmy a seznámení s firemní kulturou, hodnotami a pracovním prostředím.
 • Spolupráce s liniovými manažery na přípravě a realizaci hodnocení zaměstnanců. Poskytování metodického vedení a podpory manažerům v procesu hodnocení.
 • Spolupráce s manažerem marketingu na správě a rozvoji komunikačních kanálů se zaměstnanci (firemní intranet, newsletter, informační kampaně apod.).
 • Spolupráce s kolegyní zodpovědnou za nábor na vyhledávání a výběru talentovaných kandidátů. Poskytování podpory v procesu náboru, včetně přípravy inzerátů, vedení pohovorů a vyhodnocování kandidátů.
 • Příprava a aktualizace pracovních smluv, dohod o provedení práce, mzdových výměrů a dalších dokumentů souvisejících s pracovněprávními vztahy.
 • Poskytování poradenství a podpory manažerům divizí v oblasti péče o zaměstnance, včetně řešení problémových situací, stížností zaměstnanců nebo organizace teambuildingů a školení.
 • Navrhování a implementace programů pro podporu spokojenosti, motivace a angažovanosti zaměstnanců, jako jsou firemní benefity, osobní rozvojové plány, vzdělávací programy apod.
 • Spolupráce s vedením na tvorbě a aktualizaci organizační struktury společnosti, včetně vedení organigramu a popisů pracovních pozic..
 • Aktivní podíl na formování firemní kultury, která podporuje hodnoty a cíle společnosti a vytváří pozitivní pracovní prostředí pro zaměstnance.
 • Poskytování poradenství, koučování a tréninku manažerům a vedoucím týmů v oblasti péče a jednání se zaměstnanci, zvládání problémových situací a stížností.
 • Spolupráce s vedením firmy na identifikaci oblastí pro zlepšení pracovních podmínek a spokojenosti zaměstnanců a implementaci relevantních opatření.

Požadavky

 • VŠ vzdělání v oblasti personalistiky, psychologie nebo příbuzném oboru
 • Minimálně 5 let praxe v oblasti HR
 • Zkušenosti s náborem, adaptací a hodnocením zaměstnanců
 • Zkušenosti s přípravou a implementací programů péče o zaměstnance
 • Zkušenosti s vedením a rozvojem týmů
 • Znalost pracovního práva
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • Znalost vyjednávacích taktik a řešení konfliktních situací
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu

Nabídka

 • Práce v příjemném pracovním prostředí
 • Bohaté portfolio interních a externích školení
 • Cílové odměny
 • Týden dovolené navíc
 • Pravidelný home-office

V případě zájmu prosím napište na jobs@alpha-search.eu, budeme Vás kontaktovat obratem.