Alpha Search

HR Manager

Popis pozice

Obsazujeme pozici HR Manager pro zavedenou IT společnost, která se specializuje na dodávku SAP řešení. Pobočky má v Praze, Brně a Ostravě. Pozice je v pražské pobočce.

Pozice HR Manager odpovídá za kompletní řízení HR ve společnosti. Mimo jiné to zahrnuje plánování náboru s manažery oddělení a jeho realizaci, on-boarding, průběžnou revizi rozvojových plánů a školení, mzdové politiky a benefitů, přípravu pracovně-právní dokumentace, zpracování podkladů pro mzdovou účetní nebo vedení hodnotících pohovorů se zaměstnanci. Odpovídá také za vedení podřízené, která je zodpovědná za nábor zaměstnanců.

Mezi odpovědnosti na pozici patří:

 • Příprava a průběžná aktualizace plánů potřeb v náboru nových zaměstnaců s manažery oddělení.
 • Příprava a realizace onboardingového programu pro nové zaměstnance. Zabezpečení hladkého začlenění nováčků do firmy a seznámení s firemní kulturou, hodnotami a pracovním prostředím.
 • Spolupráce s liniovými manažery na přípravě a realizaci hodnocení zaměstnanců. Poskytování metodického vedení a podpory manažerům v procesu hodnocení.
 • Příprava a aktualizace pracovních smluv, dohod o provedení práce, mzdových výměrů a dalších dokumentů souvisejících s pracovněprávními vztahy.
 • Poskytování poradenství a podpory manažerům oddělení v oblasti péče o zaměstnance, včetně řešení problémových situací, stížností zaměstnanců nebo organizace teambuildingů a školení.
 • Navrhování a implementace programů pro podporu spokojenosti, motivace a angažovanosti zaměstnanců, jako jsou firemní benefity, osobní rozvojové plány, vzdělávací programy apod.
 • Spolupráce s vedením na tvorbě a aktualizaci organizační struktury společnosti, včetně vedení organigramu a popisů pracovních pozic..
 • Aktivní podíl na formování firemní kultury, která podporuje hodnoty a cíle společnosti a vytváří pozitivní pracovní prostředí pro zaměstnance.
 • Spolupráce s vedením firmy na identifikaci oblastí pro zlepšení pracovních podmínek a spokojenosti zaměstnanců a implementaci relevantních opatření.

Požadavky

 • VŠ vzdělání v oblasti personalistiky, psychologie nebo příbuzném oboru
 • Minimálně 5 let praxe v oblasti HR
 • Zkušenosti s náborem, adaptací a hodnocením zaměstnanců
 • Zkušenosti s přípravou a implementací programů péče o zaměstnance
 • Znalost pracovního práva
 • Výborné komunikační a prezentační dovednosti
 • Znalost vyjednávacích taktik a řešení konfliktních situací
 • Schopnost pracovat samostatně i v týmu

Nabídka

 • Práce v příjemném pracovním prostředí
 • Bohaté portfolio interních a externích školení
 • Cílové odměny
 • Týden dovolené navíc
 • Pravidelný home-office

V případě zájmu prosím napište na jobs@alpha-search.eu, budeme Vás kontaktovat obratem.